- Διαφήμιση -

Αθήνα: Πέντε συλλήψεις σε επιχειρήσεις της Δίωξης Ναρκωτικών στο κέντρο

Ειδι­κό­τε­ρα, στις 18/10 συνε­λή­φθη­σαν σε επι­χεί­ρη­ση στο κέντρο της Αθή­νας, δύο ημε­δα­ποί ηλι­κί­ας 26 και 22 ετών και ένας 23χρονος αλλο­δα­πός, οι οποί­οι κατεί­χαν συνο­λι­κά 18,95 γραμμ. κοκα­ΐ­νης και 8 φαρ­μα­κευ­τι­κά χάπια. Επι­πλέ­ον κατα­σχέ­θη­καν ένα αυτο­κί­νη­το, το χρη­μα­τι­κό ποσό των 365 ευρώ, 4 κινη­τά τηλέ­φω­να και 2 ζυγαριές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων