- Διαφήμιση -

Αθήνα — Πειραιάς: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τις παρελάσεις της 28η Οκτωβρίου

Λόγω διε­ξα­γω­γής μαθη­τι­κών παρε­λά­σε­ων για τον εορ­τα­σμό της Εθνι­κής Επε­τεί­ου, την Παρα­σκευή 28 Οκτω­βρί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε όλους τους Δήμους του νομού Αττικής.

Στα­δια­κά από τις 8πμ θα δια­κό­πτε­ται η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των ενώ θα ισχύ­σει και απα­γό­ρευ­ση στάθ­μευ­σης από τις 6πμ.

Οι ρυθ­μί­σεις θα ολο­κλη­ρω­θούν μετά το τέλος των κατά τόπους εορ­τα­στι­κών εκδηλώσεων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων