- Διαφήμιση -

Αθήνα: Eντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρυσό Rolex αξίας 85.000 ευρώ

Ταξίδεψε σε τρεις διαφορετικές χώρες

Όλα ξεκί­νη­σαν όταν στις 13 Νοεμ­βρί­ου 2017 ληστές με όπλα εισέ­βα­λαν σε κοσμη­μα­το­πω­λείο στην Κοπεγ­χά­γη. Οι δρά­στες, οι οποί­οι ακι­νη­το­ποί­η­σαν τους υπαλ­λή­λους, είχαν κατα­φέ­ρει τότε να αφαι­ρέ­σουν τα κλο­πι­μαία, παρά τα αυστη­ρά μέτρα ασφα­λεί­ας του κατα­στή­μα­τος. Οι Αρχές της Δανί­ας ήξε­ραν ότι οι ληστές κατά­γο­νται από χώρες των δυτι­κών Βαλκανίων…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων