- Διαφήμιση -

Απόδραση από το Μεταγωγών: Ανθρωποκυνηγητό για τους αλλοδαπούς που το έσκασαν — Συνελήφθη ο ένας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τους τρεις αλλοδαπούς κρατούμενους που απέδρασαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (03/06) και παραμένουν ελεύθεροι.

Ο τέταρ­τος από τους δρα­πέ­τες συνε­λή­φθη στην περιο­χή του Ρέντη.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι τέσ­σε­ρις κρα­τού­με­νοι άρχι­σαν να φωνά­ζουν από το κρα­τη­τή­ριο και όταν πλη­σί­α­σαν δύο αστυ­νο­μι­κοί για να δουν τι συμ­βαί­νει, τους ακι­νη­το­ποί­η­σαν με ένα αυτο­σχέ­διο μαχαί­ρι και κατόρ­θω­σαν να βγουν έξω.

Στη συνέ­χεια, πήραν από άλλον αστυ­νο­μι­κό που καθό­ταν σε ένα περι­πο­λι­κό, το όπλο του αλλά και το όχη­μα και κατευ­θύν­θη­καν προς την πύλη. Εκεί, αφού απεί­λη­σαν τον φρου­ρό του πήραν το όπλο του και διέφυγαν.

Η Αστυ­νο­μία εξα­πέ­λυ­σε αμέ­σως ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των τεσ­σά­ρων Αλβα­νών, που κρα­τού­ντο για επί­θε­ση σε βάρος άλλων κρα­του­μέ­νων στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού.

Ο ένας από τους δρα­πέ­τες συνε­λή­φθη νωρίς το πρωί, στην περιο­χή του Ρέντη, ενώ είναι σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη οι έρευ­νες για τη σύλ­λη­ψη και των υπολοίπων.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων