- Διαφήμιση -

Amber Alert: Εξαφανίστηκε δίχρονο αγόρι από την Ομόνοια

Ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, που εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Ομόνοια στις 30/4/2019 και ώρα 22:00, αναζητούν οι Αρχές.

Ένα αγο­ρά­κι μόλις δύο ετών, που εξα­φα­νί­στη­κε από το σπί­τι του στην Ομό­νοια στις 30/4/2019 και ώρα 22:00, ανα­ζη­τούν οι Αρχές.

Πρό­κει­ται για τον Σαα­μπάν Χαγιά­νι, συρια­κής κατα­γω­γής, που έχει μαύ­ρα μαλ­λιά και μάτια, ύψος 0.80 μ. και βάρος 15 κιλά. Την ημέ­ρα που εξα­φα­νί­στη­κε φορού­σε γκρι ζακέ­τα με πορ­το­κα­λί κου­κού­λα, μαύ­ρο παντε­λό­νι φόρ­μα και ήταν ξυπόλυτος.

Οποιοσ­δή­πο­τε έχει κάποια πλη­ρο­φο­ρία, παρα­κα­λεί­ται να επι­κοι­νω­νή­σει τηλε­φω­νι­κά με «Το Χαμό­γε­λο του Παι­διού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρω­παϊ­κή Γραμ­μή για τα Εξα­φα­νι­σμέ­να Παι­διά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα της χώρας.

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων