- Διαφήμιση -

34 ποτίστρες για τα αδέσποτα στο «καυτό» κέντρο της Αθήνας

Ανάγκη δροσιάς τις ημέρες του καύσωνα έχουν και τα αδέσποτα ζώα της πόλης.

Ο δήμος Αθη­ναί­ων, εκτός από την πρω­το­πο­ρια­κή εφαρ­μο­γή EXTREMA Europe για τον καύ­σω­να, και στο πλαί­σιο του ευρύ­τε­ρου σχε­δια­σμού για τα αδέ­σπο­τα ζώα, έχει τοπο­θε­τή­σει ποτί­στρες σε 34 σημεία της Αθήνας.
Τις ποτί­στρες αυτές φρο­ντί­ζουν να είναι καθα­ρές ειδι­κά συνερ­γεία του δήμου Αθη­ναί­ων, σε συνερ­γα­σία με φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία  και  οργα­νώ­σεις. Ωστό­σο όποιος έχει λίγο νερά­κι στο μπου­κα­λά­κι του και μπο­ρεί να το μοι­ρα­στεί, θα μπο­ρού­σε να γεμί­σει μία άδεια ποτί­στρα. Στό­χος να είναι πάντα γεμάτες.

34 ποτί­στρες για τα αδέσποτα
Συγκε­κρι­μέ­να ποτί­στρες βρί­σκο­νται στα σημεία:

1.    Πλα­τεία Μητρόπολης
2.    Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος (Δύο ποτίστρες)
3.    Πλα­τεία Κλαυθμώνος
4.    Πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρ. Κοτζιά) δίπλα στο Δημαρχείο
5. Πάρ­κο Ευαγγελισμού
6.    Πάρ­κο Ριζά­ρη (Δύο ποτίστρες)
7.    Κήπος Μουσείου
8.    Τοσί­τσα & Μπουμπουλίνας
9.    Πλα­τεία Κάνιγγος
10.    Πλα­τεία Βικτωρίας
11.    Πάρ­κο στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Ιωαν­νί­νων & Κων/πόλεως
12.    Πλα­τεία Κουμουνδούρου
13.     Πλα­τεία Αγ. Νικο­λά­ου  (σταθ­μός ΗΣΑΠ)
14.     Στη συμ­βο­λή των οδών Αμορ­γού & Αγί­ας Ζώνης στη Κυψέλη
15.      Πάρ­κο, στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Ερι­φύ­λης και Αρι­στάρ­χου, στο Παγκράτι
16.     Πεζό­δρο­μος Μιχα­ήλ Νομι­κού στα Κ. Πατήσια
17.      Λόφος Στρέφη
18.      Λόφος Λυκαβηττού
19.      Στο Φυτώ­ριο του Δήμου Αθη­ναί­ων, στο Γουδή
20.     Στη συμ­βο­λή των οδών Ιωνί­ας και Ιακωβάτων
21.      Παρ­τέ­ρι οδού Θάσου
22.      Πλα­τεία Κύπρου
23.      Πεζό­δρο­μος Φωκί­ω­νος Νέγρη
24.      Πάρ­κο Δήμ. Ράλ­λη Αχαρνών
25.      Παρ­κά­κι επί της οδού Δρά­μας –Κολω­νός
26.      Παρ­κά­κι επί της οδού Προ­μη­θέ­ως –Πατή­σια
27.      Πλα­τεία Αμερικής
28.      Άλσος Χωροφυλακής

και 6 νέες θέσεις
1.    Πάρ­κο ΚΑΠΑΨ στο Γηροκομείο
2.    Σταθ­μός Λαρίσης
3.    Πλα­τεία Κυψέλης
4.    Σταθ­μός Φιξ-Συγγρού
5.    Πλα­τεία Αιγύπτου
6.    Στύ­λοι Ολυ­μπί­ου Διός

Ο δήμος Αθη­ναί­ων απευ­θύ­νει έκκλη­ση στους πολί­τες να συν­δρά­μουν το έργο του δήμου, ώστε οι ποτί­στρες να παρα­μεί­νουν γεμά­τες και καθαρές.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων