- Διαφήμιση -

25η Μαρτίου: Δέος από τις πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών στην παρέλαση

Στην παρέ­λα­ση της 25ης Μαρ­τί­ου στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος συμ­με­τεί­χαν τα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας. Στον ουρα­νό της Αθή­νας πέτα­ξαν Rafale, F‑4 PHANTOM, M‑346 και φυσι­κά τα ανα­βαθ­μι­σμέ­να F‑16…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων