- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Μεταξουργείο: Έσβησε η φωτιά στο θέατρο Περοκέ

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή η φωτιά στην ταρά­τσα του κτι­ρί­ου προ­κά­λε­σε περιο­ρι­σμέ­νες ζημιές καθώς η εστία της εντο­πί­στη­κε εγκαί­ρως με απο­τέ­λε­σμα να τεθεί άμε­σα υπό έλεγχο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων