- Διαφήμιση -

Η καρδιά του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας φυλάσσεται στο εκκλησάκι των Ταξιαρχών στην Αθήνα

Η ταρι­χευ­μέ­νη καρ­διά του αρχη­γού της Φιλι­κής Εται­ρεί­ας, το τηλε­σκό­πιο της Μπου­μπου­λί­νας, το του­φέ­κι του Αλή Πασά, το ρολόι που χάρι­σε ο Καπο­δί­στριας στον Κολο­κο­τρώ­νη και πολ­λά άλλα ιερά κει­μή­λια από τον Αγώ­να του 1821 βρί­σκο­νται ανά­με­σά μας,
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ιστο­ρι­κό Κέντρο Αθή­νας — Ψυρ­ρή — Πλά­κα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων