- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ένας υπέροχος περίπατος από τα τα Αναφιώτικα στη Ρωμαϊκή Αγορά

Τα Ανα­φιώ­τι­κα είναι μια συνοι­κία της Αθή­νας που δημιουρ­γή­θη­κε στα μέσα του 19ου αιώ­να, όταν εγκα­τα­στά­θη­καν στην περιο­χή εργά­τες από την Ανά­φη, που είχαν έρθει στην Αθή­να για να εργα­στούν ως χτίστες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων