- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Εκρηξη σε κατάστημα ερωτικών ειδών στο Γκάζι – Διακοπή κυκλοφορίας

Εκρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα ερωτικών ειδών επί της Ιεράς Οδού, στο Γκάζι.

Εκρη­ξη σημειώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα σε κατά­στη­μα ερω­τι­κών ειδών επί της Ιεράς Οδού, στο Γκάζι.

Προκλήθηκαν ζημιές

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, η έκρη­ξη προ­κλή­θη­κε στις 03.20 στο κατά­στη­μα ερω­τι­κών ειδών με την επω­νυ­μία Vibrations επί της Ιεράς Οδού 21.

Ακό­μη δεν έχει γίνει γνω­στή η αίτία της έκρη­ξης, αν και τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία δεί­χνουν σκό­πι­μη ενέρ­γεια που παρα­πέ­μπει σε επί­θε­ση με εκρη­κτι­κό ή εμπρη­στι­κό μηχανισμό.

Διακοπή κυκλοφορίας

Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν ζημιές στο κατά­στη­μα ενώ για αρκε­τή ώρα δια­κό­πη­κε η κυκλο­φο­ρία και στα δύο ρεύ­μα­τα της Ιεράς Οδού, από το ύψος της Πει­ραιώς μέχρι την Κωνσταντινουπόλεως.

Το σημείο έχει απο­κλει­στεί από αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων