- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αθήνα και νεολιθική εποχή: Τα κρυμμένα μυστικά

Τα κρυμ­μέ­να μυστι­κά από τη νεο­λι­θι­κή επο­χή ανα­δύ­ο­νται μέσα από το λεύ­κω­μα της Τρα­πέ­ζης της Ελλά­δος με συγ­γρα­φέα την Κλε­ο­πά­τρα Παπαευαγγέλου-Γκενάκου.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αθή­να σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων