- Διαφήμιση -

To 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη έστειλε το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα

Τα παιδιά εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους συνομήλικούς τους που βρίσκονται στον πόλεμο

Μήνυ­μα στους μαθη­τές που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία και περ­νούν δύσκο­λες ώρες στον πόλε­μο έστει­λαν οι μαθη­τές του 15ου Γυμνα­σί­ου Αθη­νών στην Κυψέλη.

Όπως φαί­νε­ται η φωτο­γρα­φία που αναρ­τή­θη­κε στο Facebook οι μαθη­τές σχη­μά­τι­σαν με τις τσά­ντες τους το μήνυ­μα «Στα­μα­τή­στε τον πόλεμο».

Η ανάρ­τη­ση:

«Καλη­με­ρα και καλο, ειρη­νι­κο μηνα να εχου­με φιλες και φιλοι….Οι μαθη­τες, παντως του 15ου Γυμνα­σί­ου Αθη­νών στην Κυψε­λη, σχη­μά­τι­σαν αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα με τις τσά­ντες τους στον προ­αύ­λιο χώρο του σχο­λεί­ου τους και εξέ­φρα­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στις συμ­μα­θή­τριες και στους συμ­μα­θη­τές τους, στους λαούς των χωρών που εμπλέ­κο­νται στον πόλεμο.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων