- Διαφήμιση -

Κυψέλη: Βρέθηκαν χειροβομβίδες σε υπόγειο

Τρεις χει­ρο­βομ­βί­δες βρέ­θη­καν σε υπό­γειο στην οδό Ίμβρου 17Α, στην Κυψέλη.

Στο σημείο μετα­βαί­νει κλι­μά­κιο του τμή­μα­τος εξου­δε­τέ­ρω­σης εκρη­κτι­κών μηχανισμών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων