- Διαφήμιση -

Έκλειναν ραντεβού στην Κυψέλη και τους λήστευαν

Πέντε συλλήψεις

Μια σημα­ντι­κή επι­τυ­χία είχε η ΕΛ.ΑΣ, η οποία ανα­κοί­νω­σε την εξι­χνί­α­ση δύο περι­πτώ­σε­ων ληστειών στο κέντρο της Αθή­νας, καθώς συνε­λή­φθη­σαν 5 νεα­ροί για την δια­δι­κτυα­κή παγί­δα που έστηναν.

Μέσω ανάρ­τη­ση στο Twitter, ανα­φέ­ρε­ται ότι, επι­τή­δειοι, με πρό­σχη­μα την αγο­ρά προϊόντων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων