- Διαφήμιση -

Φλας μπακ στην Κυψέλη

Πόσο έχουν αλλά­ξει οι γει­το­νιές της Αθή­νας! Γυρ­νώ­ντας πίσω σε φωτο­γρα­φί­ες, ται­νί­ες. μαρ­τυ­ρί­ες νοιώ­θου­με το χάσμα του χρό­νου. Η Κυψέ­λη συνώ­νυ­μο της πολυ­κα­τοι­κί­ας, της αστι­κού ονεί­ρου και οικι­στι­κό ποιόν  της αντι­πα­ρο­χής άλλαξε!

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη Δημό­σια Ομά­δα μας στο Facebook:

Η Κυψέ­λη σήμερα

καθώς και στη σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κυψέ­λη σήμερα 

Η Νέα Κυψέ­λη σήμερα

Η Ανω Κυψέ­λη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων