- Διαφήμιση -

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Αττική

Επιθέσεις από εμπρηστές είχαμε τη νύχτα στην Αθήνα

Εμπρη­στι­κές επι­θέ­σεις είχα­με τη νύχτα στην Αθή­να καθώς άγνω­στοι τοπο­θέ­τη­σαν εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό σε τρά­πε­ζα αλλά και σε γρα­φεία τοπι­κής οργά­νω­σης της ΝΔ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων