- Διαφήμιση -

Κολωνός: Επίθεση από αγνώστους με γκαζάκια στην πολυκατοικία του Μίχου

Στό­χος εμπρη­στι­κής επί­θε­σης έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα η πολυ­κα­τοι­κία στην οποία δια­μέ­νει ο Ηλί­ας Μίχος στην περιο­χή του Κολω­νού. Άγνω­στοι δρά­στες τοπο­θέ­τη­σαν λίγο μετά τις 03:00 αυτοσχέδιο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων