- Διαφήμιση -

Όλες οι παραστάσεις για τη φετινή σεζόν στο θέατρο Κεραμεικού

Ένα νέο εγχείρημα, με το βλέμμα στραμμένο στη σύγχρονη δραματουργία

Απο­στα­σιο­ποι­η­μέ­νο από χιλιο­φο­ρε­μέ­να τρικ, παλιές ιδέ­ες και κου­ρα­στι­κά τσι­τά­τα, το Μικρό Θέα­τρο Κερα­μει­κού στο­χεύ­ει σε μια μοντέρ­να ανοι­χτή διά­δρα­ση, μια μονα­δι­κή κάθε φορά συν­δη­μιουρ­γία και μια ηχη­ρή μετά­δο­ση των κοι­νών ανη­συ­χιών. Οι παρα­στά­σεις που θα παρου­σια­στούν στο Μικρό Θέα­τρο Κερα­μει­κού είναι οι παρακάτω:

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων