- Διαφήμιση -

Λυκαβηττός: 21 κανονιοβολισμοί για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821

Πρόκειται για μια παράδοση που προέρχεται από το αγγλικό ναυτικό και στη χώρα μας έχει υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1838.

Σήμε­ρα, 25η Μαρ­τί­ου, από τις 6:21 το πρωί άνδρες του στρα­τού ξηράς πραγ­μα­το­ποί­η­σαν 21 κανο­νιο­βο­λι­σμούς από τον λόφο του Λυκα­βητ­τού. Η παρά­δο­ση των κανο­νιο­βο­λι­σμών έχει βρε­τα­νι­κές ρίζες, καθώς τα πλοία του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού της Βρε­τα­νί­ας πριν μπουν σε ειρη­νι­κό λιμά­νι ή σε αγγλι­κό λιμά­νι έπρε­πε να αδειά­σουν τα κανό­νια τους. Τα εφτά κανό­νια μπο­ρού­σαν να ρίξουν τρία βλή­μα­τα, γι’ αυτό και οι 21 κανονιοβολισμοί.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων