- Διαφήμιση -

Νύχτα με μολότοφ και πέτρες κατά των ΜΑΤ στα Εξάρχεια

Επιθέσεις κουκουλοφόρων με βόμβες μολότοφ και πέτρες κατά των ΜΑΤ σημειώθηκαν τη νύχτα στα Εξάρχεια, στη σκιά των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Επι­θέ­σεις κου­κου­λο­φό­ρων με βόμ­βες μολό­τοφ και πέτρες κατά των ΜΑΤ σημειώ­θη­καν τη νύχτα στα Εξάρ­χεια, στη σκιά των εκτε­τα­μέ­νων αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην περιοχή.

Στόχος τα ΜΑΤ

Οι επι­θέ­σεις ξεκί­νη­σαν περί­που μιά­μι­ση ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα της Τρί­της στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Σπυ­ρί­δω­νος Τρι­κού­πη και Τοσίτσα.

Στό­χος των κου­κου­λο­φό­ρων, οι οποί­οι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν βόμ­βες μολό­τοφ, ήταν η διμοι­ρία των ΜΑΤ που σταθ­μεύ­ει στο σημείο.

Λίγα λεπτά αργό­τε­ρα, νέα επί­θε­ση εκδη­λώ­θη­κε στη Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη, στο ύψος των γρα­φεί­ων του ΠΑΣΟΚ.

Βροχή από πέτρες

Στό­χος ήταν και εκεί οι αστυ­νο­μι­κοί των ΜΑΤ οι οποί­οι δέχτη­καν βρο­χή από πέτρες.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, δεν υπήρ­ξαν τραυ­μα­τι­σμοί ή φθο­ρές, ούτε έγι­ναν προ­σα­γω­γές υπό­πτών ή συλλήψεις.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων