- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Επίθεση με βαριοπούλες και ρόπαλα για να κλέψουν την κάλπη

Έγιναν επιθέσεις σε τρία εκλογικά κέντρα

Επει­σό­δια εξε­λί­χθη­καν σε τρία εκλο­γι­κά κέντρα στα Εξάρ­χεια το από­γευ­μα της Κυριακής.

Στο 33ο εκλο­γι­κό τμή­μα την οδό Κωλέτ­τη 34 πήγα­νε 10 άτο­μα, εκ των οποί­ων οι μισοί ανέ­βη­καν στις κάλ­πες και οι άλλοι μισοί έμει­ναν απέ­ξω από το εκλο­γι­κό τμή­μα. Στο σημείο βρί­σκο­νταν μόνο δυο αστυ­νο­μι­κοί οι οποί­οι δεν πρό­λα­βαν να αντιδράσουν.

Τα άτο­μα κρα­τού­σαν βαριο­πού­λες και ρόπα­λα, ενώ εκτό­ξευ­σαν και φωτοβολίδα.

Στην οδό Αρα­χώ­βης, μια ομά­δα ατό­μων πέτα­γε πέτρες στο εκλο­γι­κό τμή­μα ωστό­σο δεν μπή­κε μέσα.

Σε άλλο εκλο­γι­κό τμή­μα στην οδό Καλ­λι­δρο­μεί­ου άτο­μα με κου­κού­λες πήγαν στο εκλο­γι­κό και φωνά­ζα­νε συνθήματα.

Μια κάλ­πη μόνο έχει κλαπεί.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων