- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Ένταση και διαμαρτυρία ενάντια στην κατασκευή της στάσης ΜΕΤΡΟ

Περί­που 100 άτο­μα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας και συγκρού­στη­καν με διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ που περι­φρου­ρούν τις εργα­σί­ες των συνερ­γεί­ων για την δημιουρ­γία στά­σης ΜΕΤΡΟ στα Εξάρχεια…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων