- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Eμπρηστική επίθεση σε τράπεζα

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 03:00, τα άτο­μα αυτά τοπο­θέ­τη­σαν αυτο­σχέ­διο εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό στην είσο­δο του υπο­κα­τα­στή­μα­τος, στη συμ­βο­λή της λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας με την οδό Μαυρομιχάλη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων