- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση κτιρίου υπό κατάληψη

Σε ένα τριώ­ρο­φο κτί­ριο, στην οδό Ψελ­λού στα Εξαρ­χεια, εισέ­βα­λαν νωρίς το πρωί της Παρα­σκευ­ής οι αστυ­νο­μι­κοί. Το κτί­ριο ήταν υπό κατά­λη­ψη και η ιδιο­κτή­τριά του ζήτη­σε από τις αρχές την εκκέ­νω­σή του.

Κατά την επι­χεί­ρη­ση εντό­πι­σαν και προ­χώ­ρη­σαν στην προ­σα­γω­γή οκτώ ατό­μων με κατα­γω­γή από την Παλαι­στί­νη, την Αίγυ­πτο και το Ιράκ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων