- Διαφήμιση -

Βρέθηκε σώος ο 24χρονος Σταύρος στο Περιστέρι

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 24χρονου Σταύρου Σταυρόπουλου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί προχθές στο Περιστέρι.

Αίσιο τέλος είχε η περι­πέ­τεια του 24χρονου Σταύ­ρου Σταυ­ρό­που­λου, ο οποί­ος είχε εξα­φα­νι­στεί προ­χθές στο Περιστέρι.

Σύμ­φω­να με το Χαμό­γε­λο του Παι­διού, ο νεα­ρός βρέ­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της στην περιο­χή του Περι­στε­ρί­ου και είναι καλά στην υγεία του.

Παροχή βοήθειας

Τη δήλω­ση εξα­φά­νι­σης είχαν κάνει οι γονείς του την Τρί­τη και έκτο­τε ξεκί­νη­σαν οι προ­σπά­θειες εντο­πι­σμού του.

To Χαμό­γε­λο του Παι­διού σε ανα­κοί­νω­σή του ανα­φέ­ρει ότι θα βρί­σκε­ται κοντά στον Σταύ­ρο και την οικο­γέ­νειά του για την παρο­χή ψυχο­λο­γι­κής υπο­στή­ρι­ξης και οτι­δή­πο­τε άλλο χρειαστεί.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων