- Διαφήμιση -

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τη πτώση της γυναίκας στο κενό από τον τρίτο όροφο

Κρίσιμο το επόμενο 24ωρο για την υγεία της

Σε σοβα­ρή κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται μια ηλι­κιω­μέ­νη που έπε­σε από τον τρί­το όρο­φο της πολυ­κα­τοι­κί­ας όπου διέ­με­νε στο Περι­στέ­ρι, το πρωί της Δευτέρας.

Η γυναί­κα, σύμ­φω­να με το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Alpha, κάτω από αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες, έχα­σε την ισορ­ρο­πία της και έπε­σε στο κενό από ύψος περί­που δέκα μέτρων. Η ζωή της σώθη­κε χάρη στην τέντα που υπάρ­χει σε γει­το­νι­κό χώρο στάθμευσης.

Η ηλι­κιω­μέ­νη, «προ­σγειώ­θη­κε» πάνω στην τέντα η οποία ανέ­κο­ψε την πορεία της. Από τη σφο­δρό­τη­τα της πτώ­σης της, τα σίδε­ρα της τέντας έχουν λυγί­σει ενώ οι δια­σώ­στες χρειά­στη­κε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν σκά­λα προ­κει­μέ­νου να κατε­βά­σουν τη γυναί­κα από εκεί.

Στο βίντεο που προ­βλή­θη­κε στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Alpha, φαί­νε­ται η στιγ­μή που οι δια­σώ­στες του ΕΚΑΒ και της Πυρο­σβε­στι­κής κατε­βά­ζουν από την τέντα την 80χρονη γυναί­κα και την βάζουν στο φορείο προ­κει­μέ­νου να μετα­φερ­θεί στο νοσοκομείο.

Η γυναί­κα έχει τις αισθή­σεις της ωστό­σο μετα­φέρ­θη­κε βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νη στο νοσο­κο­μείο ενώ αυτό προ­βλη­μα­τί­ζει τους για­τρούς είναι οι κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις που έχει υπο­στεί και θεω­ρούν το επό­με­νο 24ωρο κρί­σι­μο για την υγεία της.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων