- Διαφήμιση -

Περιστέρι: Σκοτώθηκε εργάτης που δούλευε σε κολόνα της ΔΕΗ

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του newsit.gr, ο εργά­της δού­λευε σε εργο­λά­βο και έκα­νε κάποιες εργα­σί­ες σε κολό­να της ΔΕΗ.

Συγκε­κρι­μέ­να εργα­ζό­ταν στη συμ­βο­λή των οδών Πανα­γή Τσαλ­δά­ρη και Χρυ­σο­στό­μου Σμύρ­νης για να συν­δέ­σει παρο­χή με επαγ­γελ­μα­τι­κό χώρο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων