Περιστέρι : Έκρηξη σε είσοδο κτιρίου ασφαλιστικής εταιρείας

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα ρολά του κτιρίου και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο

Αυτο­σχέ­διο εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό τοπο­θέ­τη­σαν άγνω­στοι τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας σε κτή­ριο στο Περι­στέ­ρι στο οποίο στε­γά­ζε­ται ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία.

Η έκρη­ξη στο κτή­ριο που βρί­σκε­ται στο Περι­στέ­ρι σημειώ­θη­κε στις 3:20.

Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές στα ρολά του κτη­ρί­ου και σε ένα σταθ­μευ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων