- Διαφήμιση -

Εκαναν τους λογιστές, έβαλαν ηλικιωμένη να κάνει ανάληψη από την τράπεζα ‑Πώς γλίτωσε από την απάτη

Για απόπειρα απάτης συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. ένας 37χρονος και ένας 47χρονος, που προσπάθησαν να ξεγελάσουν μια ηλικιωμένη στο Περιστέρι.

Οι δύο άνδρες εντό­πι­σαν μια ηλι­κιω­μέ­νη έξω από υπο­κα­τά­στη­μα τρά­πε­ζας και αμέ­σως έστη­σαν την απά­τη τους. Πλη­σί­α­σαν τη γυναί­κα και με το πρό­σχη­μα ότι είναι λογι­στές, της ζήτη­σαν να κάνει ανά­λη­ψη από τον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό της, προ­κει­μέ­νου να πλη­ρω­θούν παρά­βο­λα και άλλα έξο­δα, έτσι ώστε να πάρει 4.500 ευρώ επι­στρο­φή από την εφορία.

Για κακή τους τύχη, οι κινή­σεις τους έγι­ναν αντι­λη­πτές από εκτός υπη­ρε­σία αστυ­νο­μι­κό, που ήταν μέσα στην τρά­πε­ζα. Αυτός ενη­μέ­ρω­σε την Αμε­ση Δρά­ση και αστυ­νο­μι­κοί της ΔΙ.ΑΣ. έσπευ­σαν στο σημείο και συνέ­λα­βαν τους δύο άνδρες. Τώρα, εξε­τά­ζε­ται η συμ­με­το­χή τους σε άλλες παρό­μοιες απά­τες, ενώ οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων