Χειροπέδες σε 31χρονο που είχε στο σπίτι του μικρή περιουσία, ναρκωτικά και όπλα

Μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας στο Περιστέρι

Συνε­λή­φθη, χθες (26–7-2019) το μεση­μέ­ρι στο Περι­στέ­ρι, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Δυτι­κής Αττι­κής, 31χρονος ημε­δα­πός, για κατο­χή και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών και για παρά­βα­ση του Νόμου περί όπλων.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο πλαί­σιο ειδι­κών δρά­σε­ων για την κατα­πο­λέ­μη­ση εγκλη­μα­τι­κών κυκλω­μά­των εμπο­ρί­ας ναρ­κω­τι­κών ουσιών και έπει­τα από αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών ανα­φο­ρι­κά με τη δρά­ση ατό­μου στην δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών στην περιο­χή του Περι­στε­ρί­ου, εντο­πί­στη­κε ο προ­α­να­φε­ρό­με­νος και πιστο­ποι­ή­θη­κε η εγκλη­μα­τι­κή του δρά­ση.

Μετά από έρευ­να στην οικία του, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν: 88 γραμ­μά­ρια κάν­να­βης, 2 ζυγα­ριές ακρι­βεί­ας, μεταλ­λι­κή πτυσ­σό­με­νη ράβδος και το χρη­μα­τι­κό ποσό των 30.620 ευρώ.

Ο συλ­λη­φθείς, οδη­γή­θη­κε στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων