- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική λόγω του Ημιμαραθωνίου West Run

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 06:00 στη Δυτική Αττική λόγω του «1ου Ημιμαραθωνίου WEST RUN»

Προ­σω­ρι­νή και πλή­ρης δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των: ‑Λ. Δημο­κρα­τί­ας , στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Κωστή Παλα­μά και Λιο­σί­ων και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας. ‑Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου , στο τμή­μα της μετα­ξύ των Λεω­φό­ρων Δημο­κρα­τί­ας και Φυλής και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων