- Διαφήμιση -

Ίλιον: Στο πλευρό της 12χρονης τρανς μαθήτριας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου

Την από­λυ­τη στή­ρι­ξή του στην τρανς μαθή­τρια που φόρε­σε φού­στα στο σχο­λείο στο Ίλιον εκφρά­ζει ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδεμόνων.

Στην ανα­κοί­νω­σή του που δημο­σιεύ­τη­κε στη σελί­δα του Μου­σι­κού Γυμνα­σί­ου Ιλί­ου στο δια­δί­κτυο, ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων κατα­δι­κά­ζει τη συμπε­ρι­φο­ρά του καθηγητή.

Οι γονείς υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τους αγώ­νες των παι­διών μας για την ουσια­στι­κή ισό­τη­τα και ισο­τι­μία, για τον δίκαιο κόσμο που διεκ­δι­κούν” ανα­φέ­ρουν οι γονείς στην ανα­κοί­νω­σή τους.

Μια μέρα νωρί­τε­ρα, στο πλευ­ρό των μαθη­τών βρέ­θη­κε με ανάρ­τη­σή της και η διευ­θύ­ντρια του σχολείου.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων