- Διαφήμιση -

Ίλιον: Πολίτες από τις 4:00 έξω από το υποθηκοφυλακείο για να πάρουν σειρά

Από τις τέσ­σε­ρις τα ξημε­ρώ­μα­τα πάνε στο υπο­θη­κο­φυ­λα­κείο στο Ίλιον οι πολί­τες προ­κει­μέ­νου να πιά­σουν σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας και να συμπλη­ρώ­σουν μια λίστα με τα ονό­μα­τά τους. Το υπο­θη­κο­φυ­λα­κείο ανοί­γει στις 9:00 και κλεί­νει στις 13:00 και κάθε μέρα. Όπως λένε πολί­τες που στή­θη­καν και σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα έξω από την υπη­ρε­σία, μόλις 4–5 είναι οι υπάλ­λη­λοι που εργά­ζο­νται εκεί, με απο­τέ­λε­σμα κάθε μέρα να εξυ­πη­ρε­τού­νται 8–9 άτομα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων