- Διαφήμιση -

Μαφιόζικο χτύπημα στο Χαϊδάρι: Βρέθηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στις 11:00 το πρωί της Τρί­της στο Χαϊ­δά­ρι, στη συμ­βο­λή της λεω­φό­ρου Αθη­νών με την οδό Σατω­βριάν­δου, όταν δύο άγνω­στοι που επέ­βαι­ναν σε μοτο­σι­κλέ­τα πυρο­βό­λη­σαν άνδρα, αγνώ­στων μέχρι στιγ­μής στοι­χεί­ων, μέσα σε ΙΧ αυτο­κί­νη­το.

Ο άνδρας δια­κο­μί­στη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νος στο Αττι­κό νοσο­κο­μείο, ενώ οι δρά­στες που διέ­φυ­γαν αναζητούνται.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο σημείο βρέ­θη­καν έξι κάλυ­κες. Η περιο­χή έχει απο­κλει­στεί από την αστυ­νο­μία, ενώ πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι δύο δρά­στες γάζω­σαν το θύμα με καλάσνικοφ.

Σύμ­φω­να με δύο κατα­θέ­σεις που έχουν πάρει οι αστυ­νο­μι­κοί από το σημείο στο Χαϊ­δά­ρι, οι δρά­στες ήταν μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νοι με μαύ­ρα κρά­νη και επέ­βαι­ναν σε μεγά­λου κυβι­σμού μοτοσικλέτα.

Από τις πινα­κί­δες του αυτο­κι­νή­του προ­κύ­πτει ότι πρό­κει­ται για έναν άντρα που έχει απα­σχο­λή­σει στο παρελ­θόν τις Αρχές για υπο­θέ­σεις της νύχτας, σύμ­φω­να με τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Alpha. Δεν είναι γνω­στό ωστό­σο αν ο άντρας που τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά είναι το πρό­σω­πο στο οποίο είναι δηλω­μέ­νο το αυτοκίνητο.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων