Ένας 33χρονος Αλβα­νός δολο­φο­νή­θη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στο Χαϊ­δά­ρι και κατέ­λη­ξε στο νοσο­κο­μείο Γεώρ­γιος Γεννηματάς.

Το θύμα βρή­κε ένας διερ­χό­με­νος οδη­γός στις 12.20 στην οδό Αγί­ας Μαύ­ρας και ειδο­ποί­η­σε άμε­σα το ΕΚΑΒ.

Ο 33χρονος μετα­φέρ­θη­κε εν ζωή στο νοσο­κο­μείο, αλλά λίγη ώρα αργό­τε­ρα πέθα­νε.  Πηγές από την ΕΛΑΣ απο­δί­δουν τη δολο­φο­νία του σε ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών, και ανα­ζη­τούν το δράστη.