Διάρρηξη σε εταιρεία στο Αιγάλεω

Αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρήματα

Διάρ­ρη­ξη τη νύχτα σε εται­ρεία στο Αιγά­λεω . Συγκε­κρι­μέ­να, άγνω­στοι μπή­καν στο κτί­ριο επί της Κηφι­σού 46 που στε­γά­ζε­ται η εται­ρεία, ανέ­βη­καν στον πρώ­το όρο­φο που βρί­σκε­ται τα γρα­φεία και αφού μπή­καν μέσα αφαί­ρε­σαν το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο που περιεί­χε χρή­μα­τα .

Είναι το δεύ­τε­ρο περι­στα­τι­κό μέσα σε λίγες μέρες που διαρ­ρή­κτες αφαι­ρούν χρη­μα­το­κι­βώ­τιο από εται­ρεία.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων