- Διαφήμιση -

Αιγάλεω: Συνελήφθησαν δύο άτομα για αρπαγή βρέφους

Ένα απί­στευ­το περι­στα­τι­κό διε­ρευ­νά το Τμή­μα Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Ασφά­λειας Αττι­κής, μετά τη σύλ­λη­ψη δύο Ελλή­νων 33 και 30 ετών αντί­στοι­χα, για αρπα­γή βρέ­φους και παρά­νο­μη υιοθεσία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων