- Διαφήμιση -

Αιγάλεω: Πέπλο μυστηρίου στην υπόθεση της πτώσης της τρανς ακτιβίστριας Κασσιόπης από τον 3ο όροφο

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα από την αστυνομία.

Βγή­κε από την Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Αττι­κού Νοσο­κο­μεί­ου στο οποίο νοση­λευό­ταν η τρανς ακτι­βί­στρια Κασ­σιό­πη Κλέπ­κου, μετά από πτώ­ση της από τον 3ο όρο­φο εμπο­ρι­κού κέντρο στο Αιγά­λεω την προη­γού­με­νη Τετάρτη.

Τις επό­με­νες ημέ­ρες οι για­τροί θα επι­χει­ρή­σουν να την ξυπνή­σουν προ­κει­μέ­νου να δοθούν οι απα­ντή­σεις για τη μοι­ραία πτώση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων