- Διαφήμιση -

Αιγάλεω: Έκρηξη σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου — Βομβαρδισμένο τοπίο το σημείο

Στις 07:20 σήμε­ρα το πρωί 17/2, σημειώ­θη­κε  έκρη­ξη σε κατά­στη­μα με φιά­λες υγρα­ε­ρί­ου στην οδό Δημαρ­χεί­ου στο Αιγά­λεω.

Δύο άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν εκ των οποί­ων ο ένας είναι ο ιδιο­κτή­της του κατα­στή­μα­τος, ο οποί­ος είναι σε σοβα­ρή κατάσταση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων