- Διαφήμιση -

Μέγαρα: Κατέρρευσε υπό κατασκευή γέφυρα – Τραυματίστηκε χειριστής εκσκαφέα

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών συντή­ρη­σης και επι­σκευ­ής της παλιάς γέφυ­ρας στον κόμ­βο Νέας Περά­μου κατέρ­ρευ­σε τμή­μα αυτής μαζί με τα εκσκα­φτι­κά μηχα­νή­μα­τα που πραγ­μα­το­ποιού­σαν εργασίες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων