- Διαφήμιση -

Φωτιά στα Μέγαρα: Καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην Πυρο­σβε­στι­κή το πρωί της Κυρια­κής (17/07), για φωτιά που ξέσπα­σε στον Άγιο Νικό­λαο Μεγά­ρων Αττι­κής. Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά καί­ει αγρο­το­λι­βα­δι­κή έκτα­ση και συγκε­κρι­μέ­να χαμη­λή βλά­στη­ση και ξερά χόρ­τα. Ακό­μα, στην περιο­χή υπάρ­χουν διά­σπαρ­τες κατοι­κί­ες ενός μικρού οικι­σμού αλλά, μέχρι στιγ­μής, δεν φαί­νε­ται να απειλούνται.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων