- Διαφήμιση -

Σύλληψη 48χρονου για εμπορία ηρωΐνης στα Άνω Λιόσια

Κατασχέθηκε ποσότητα βάρους 1.521 γραμμαρίων

Ένας 48χρονος ημε­δα­πός συνε­λή­φθη για κατο­χή και εμπο­ρία ναρ­κω­τι­κών στην περιο­χή των Άνω Λιο­σί­ων, σύμ­φω­να με ενη­με­ρω­τι­κό δελ­τίο Τύπου της Αστυνομίας.

Συνε­λή­φθη, χθες (11–7‑2019) το από­γευ­μα στα Άνω Λιό­σια, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, 48χρονος ημε­δα­πός, για κατο­χή και εμπο­ρία ναρκωτικών.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο πλαί­σιο ειδι­κών δρά­σε­ων για την κατα­πο­λέ­μη­ση εγκλη­μα­τι­κών κυκλω­μά­των εμπο­ρί­ας ναρ­κω­τι­κών ουσιών στην περιο­χή της Δυτι­κής Αττι­κής και έπει­τα από αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών, εντο­πί­σθη­κε ο ανω­τέ­ρω και πιστο­ποι­ή­θη­κε η εγκλη­μα­τι­κή του δράση.

Μετά από έρευ­να στην οικία του στα Άνω Λιό­σια, βρέ­θη­κε και κατα­σχέ­θη­κε, ποσό­τη­τα ηρω­ί­νης βάρους 1.521 γραμμαρίων.

Ο συλ­λη­φθείς θα οδη­γη­θεί στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων