- Διαφήμιση -

Ελευσίνα: Μετατρέπεται σε τουριστικό προορισμό μέσω της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Ο νέος, πολι­τι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός της Αττι­κής θα είναι η πόλη της Ελευ­σί­νας χάρη στη διορ­γά­νω­ση της «Ελευ­σί­να 2023 Πολι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα της Ευρώ­πης». Έχουν ήδη μάλι­στα ξεκι­νή­σει να πραγ­μα­το­ποιού­νται δρά­σεις, που προ­σελ­κύ­ουν όλο και περισ­σό­τε­ρους επισκέπτες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων