- Διαφήμιση -

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 35χρονος για βιασμό ανήλικης και εκδικητική πορνογραφία

Ο 35χρονος απέ­κτη­σε επα­φή με την ανή­λι­κη, προ­χω­ρώ­ντας σε γενε­τή­σιες πρά­ξεις σε βάρος της. Όταν εκεί­νη θέλη­σε να τερ­μα­τί­σει τις επα­φές τους, ο ίδιος κοι­νο­ποιού­σε δια­δι­κτυα­κά φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό που απει­κο­νι­ζό­ταν η ανή­λι­κη για λόγους εκδίκησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων