- Διαφήμιση -

Ασπρόπυργος: Ληστεία στον Ασπρόπυργο με θύμα επιχειρηματία και λεία 100.000 ευρώ

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες 4 άνδρες, έχο­ντας καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους, εισέ­βα­λαν λίγο μετά τις 04:00 σε σπί­τι επι­χει­ρη­μα­τία στη Λεω­φό­ρο ΝΑΤΟ και αφού τον ακι­νη­το­ποί­η­σαν, πήραν τα χρή­μα­τα που είχε σε χρη­μα­το­κι­βώ­τιο και στη συνέ­χεια εξα­φα­νί­στη­καν με το αυτο­κί­νη­το του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων