- Διαφήμιση -

Βαρυμπόμπη — Τατόι: Τα σχέδια “ανάπλασης” πριν τις φωτιές

Την δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να και προ­σο­χή προ­σέλ­κυ­σε ένα δημο­σί­ευ­μα της ιστο­σε­λί­δας in.gr το οποίο στις 9 Φεβρουα­ρί­ου 2021 ανέ­φε­ρε ότι η ευρύ­τε­ρη περιο­χή Τατοί­ου ( Βαρυ­μπό­μπης – Κρυο­νε­ρί­ου), λει­τουρ­γεί ως μαγνή­της για την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων, όπου οι γύρω εκτά­σεις “σκα­νά­ρο­νται” από μεγά­λο αριθ­μό «μνη­στή­ρων».

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Αχαρ­νές σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων