- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βάρη: Εμπρηστικοί μηχανισμοί έξω από το σπίτι γνωστού εφοπλιστή

Εμπρη­στι­κούς μηχα­νι­σμούς πέτα­ξαν άγνω­στοι τα ξημε­ρώ­μα­τα έξω από το σπί­τι γνω­στού εφο­πλι­στή στην περιο­χή της Βάρης.

Στο σημείο μετέ­βη­σαν άμε­σα ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, ενώ από τους μηχα­νι­σμούς προ­κλή­θη­καν μικρές υλι­κές ζημιές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων