- Διαφήμιση -

36χρονη ενοικίαζε αυτοκίνητα από εταιρείες και τα εξαφάνιζε

Συνελήφθη στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Συνε­λή­φθη στη Γλυ­φά­δα, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Βάρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης 36χρονη αλλο­δα­πή, ως μέλος συμ­μο­ρί­ας που προ­έ­βαι­νε σε υπε­ξαι­ρέ­σεις οχη­μά­των κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση από εται­ρεί­ες ενοι­κί­α­σης, καθώς και για παρά­βα­ση της Νομο­θε­σί­ας περί εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών και για πλαστογραφία.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων