- Διαφήμιση -

Προβλήματα στο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω ομίχλης

Προβλήματα σε πτήσεις

Πυκνό πέπλο ομί­χλης κάλυ­ψε την ατμό­σφαι­ρα της Αττι­κής το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής (5/11), ενώ τα προ­βλή­μα­τα ορα­τό­τη­τας γύρω από το «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» οδή­γη­σαν δύο αερο­πο­ρι­κά δρο­μο­λό­για με προ­ο­ρι­σμό την Αθή­να σε προ­σγεί­ω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και το Ηράκλειο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων